Kategorie

Producenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobra28 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dobrej 28, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000154313, NIP: 5252257818, REGON: 015382814

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych- Panią Agnieszkę Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ido.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 7 RODO.

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.